Bestilling

STANDARD endre

Du har valgt STANDARD medlemskap.

Tilgang til alt innhold.
Pris for medlemskap er kr 49,- per mnd.

Har du en rabattkode? Klikk her till å legge til din rabattkode.


Kontointillmasjon Har du allerede en konto? Logg inn

LA FELTET VÆRE TOMT

More Information


Fakturadresse


Betalingsintillmasjon Vi aksepterer følgende Visa, Mastercard, American Express, Discover, og JCB

/
(hva er dette?)

Vilkår

Tjenesten: Favola Forlag gir deg en digital tjeneste – www.barnas.com – der du som bruker kan strømme e-bøker, lydbøker, spill, aktivitetsark og musikk til mobiltelefon eller andre tilgjengelige internett-enheter. Aktivitetsarkene kan også printes ut.

Vilkår og betingelser (heretter” Vilkårene”) gjelder for din (heretter «Brukere») tilgang til og/eller bruk av Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til, når du registrerer deg for noen av Favola Forlags abonnementer, bruker en tilleggstjeneste eller et produkt levert av Favola Forlag, benytter deg av et gratis prøvetilbud. Tjenesten omfattet av disse Vilkårene markedsføres som www.barnas.com og produkter formidlet av Favola Forlag.

Tilleggsbetingelser kan gjelde for enkelte deler av Tjenesten, for eksempel regler for en bestemt konkurranse, tilleggstjenester eller andre aktiviteter, eller vilkår som kan følge med ved et visst innhold, visse produkter eller en viss programvare som er tilgjengelige gjennom Tjenesten. Hvis tilleggsbetingelser er påkrevd, vil disse bli opplyst i forbindelse med relevante aktiviteter eller produkter. Eventuelle tilleggsbetingelser gitt av Favola Forlag er supplerende til disse Vilkårene, og vil i tilfelle konflikt gjelde foran disse Vilkårene.

  1. TJENESTEN

1.1 Bruk av Tjenesten kan omfatte og lese e-bøker, høre på lydbøker, eller bruke annet innhold eller produkter som Favola Forlag tilbyr. Tjenesten er til privat bruk, samt for skoler, barnehager og bibliotek.

1.2. For å kunne bruke Tjenesten trenger du enten en internett-tilkoblet mobiltelefon, et nettbrett eller en PC/Mac.

1.3. Junior Media forbeholder seg til enhver tid retten til å endre tekniske krav til bruken av Tjenesten og til å endre, legge til eller fjerne servicepartnere.  Junior Media forbeholder seg imidlertid retten til når som helst å legge til eller fjerne en servicepartner uten forvarsel til deg.

1.4. Brukeren godtar å bruke Tjenesten, inkludert alle dens egenskaper og funksjoner, i samsvar med disse Vilkårene og alle gjeldende lover, regler og forskrifter eller andre begrensninger for bruk av Tjenesten eller dens innhold.

 

2. BRUKERENS RETTIGHETER OG ANSVAR

2.1 Både innholdet i Tjenesten (bøkene) og rettighetene til innholdet tilhører Barnas.com eller tredjeparter. Kopiering, videresalg, deling av konto, markedsføring eller annen kommersiell bruk av innholdet er forbudt med mindre Kunden innhenter skriftlig forhåndssamtykke fra de respektive rettighetshaverne. Innholdet i Tjenesten kan bare anvendes på plattformer som Kunden eier eller leier og som er kompatible med det tekniske beskyttelsessystemet.
Kunden har bare lov til å tilegne seg tilgang til slikt innhold via mekanismer som er naturlig tilgjengelig via Tjenesten, og Kunden har ikke lov til å kopiere eller gjøre dette innholdet tilgjengelig utenfor Tjenesten.

2.2 Kunden forplikter seg til å overholde rettighetsbegrensningene som gjelder for Tjenestens innhold. Foruten at Kunden ikke skal kopiere eller offentliggjøre innhold fra Tjenesten, betyr dette at blant annet at Kunden ikke skal omgå tekniske mekanismer i Tjenesten som har som formål å beskytte innhold eller overdra brukernavn og passord til andre.


Join our mailing list.