Bestilling

STANDARD endre

Du har valgt STANDARD medlemskap.

Én bruker – tilgang til alt innhold.
Pris for medlemskap er kr 0,- nå og deretter kr 99,- per mnd. Din første måned er gratis.

Har du en rabattkode? Klikk her till å legge til din rabattkode.


Kontointillmasjon Har du allerede en konto? Logg inn

LA FELTET VÆRE TOMT

More Information


Vilkår

Tjenesten: Junior Media gir deg en digital abonnementstjeneste – www.barnas.com – der du som bruker kan strømme e-bøker, lydbøker, spill, aktivitetsark og musikk til mobiltelefon eller andre tilgjengelige internett-enheter. Aktivitetsarkene kan også printes ut.

Denne brukeravtalen og dens vilkår og betingelser (heretter” Vilkårene”) gjelder for din (heretter «Brukere») tilgang til og/eller bruk av Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til, når du registrerer deg for noen av Junior Medias abonnementer, bruker en tilleggstjeneste eller et produkt levert av Junior Media, benytter deg av et gratis prøvetilbud. Tjenesten omfattet av disse Vilkårene markedsføres som www.barnas.com og produkter formidlet av Junior Media AS.

For å inngå disse Vilkårene med Junior Media og dermed bli abonnent av Tjenesten, må du være minst 18 år og/eller på annen måte autorisert til å inngå avtaler og godta å være bundet av Vilkårene.

Ved å sette opp en konto for å bruke Tjenesten og/eller ved avkrysning i en boks, aksepterer du og godtar å overholde Vilkårene. Ved å sette opp en konto og ved avkrysning i en boks, bekrefter og godtar du også at Junior Media behandler dine personopplysninger i samsvar med Junior Media personvernpolicy og i samsvar med personvernlovgivning. Samtykke til Vilkårene er et krav for tilgang til og bruk av Tjenesten. Vilkårene beskriver under hvilke betingelser Tjenesten er tilgjengelig for brukeren.

Tilleggsbetingelser kan gjelde for enkelte deler av Tjenesten, for eksempel regler for en bestemt konkurranse, tilleggstjenester eller andre aktiviteter, eller vilkår som kan følge med ved et visst innhold, visse produkter eller en viss programvare som er tilgjengelige gjennom Tjenesten. Hvis tilleggsbetingelser er påkrevd, vil disse bli opplyst i forbindelse med relevante aktiviteter eller produkter. Eventuelle tilleggsbetingelser gitt av Junior Media er supplerende til disse Vilkårene, og vil i tilfelle konflikt gjelde foran disse Vilkårene.

Ved å godta disse Vilkårene godtar og aksepterer du at Junior Media kan si opp avtalen eller stanse din tilgang til Tjenesten når som helst og uten varsel hvis du ikke overholder bestemmelsene i disse Vilkårene.

 

  1. TJENESTEN

1.1 Bruk av Tjenesten kan omfatte og lese e-bøker, høre på lydbøker, eller bruke annet innhold eller produkter som Junior Media tilbyr. Tjenesten kan bare brukes til privat bruk. For skoler, barnehager og bibliotek finnes egne retningslinjer.

1.2. For å kunne bruke Tjenesten trenger du enten en internett-tilkoblet mobiltelefon, et nettbrett eller en PC/Mac.

1.3. Junior Media forbeholder seg til enhver tid retten til å endre tekniske krav til bruken av Tjenesten og til å endre, legge til eller fjerne servicepartnere. Barnas.com vil gjøre sitt beste for å varsle deg via e-post om eventuelle endringer som begrenser din tekniske mulighet til å bruke Tjenesten senest tretti (30) dager før ikrafttredelsen av slik endring. Junior Media forbeholder seg imidlertid retten til når som helst å legge til eller fjerne en servicepartner uten forvarsel til deg.

1.4. Brukeren godtar å bruke Tjenesten, inkludert alle dens egenskaper og funksjoner, i samsvar med disse Vilkårene og alle gjeldende lover, regler og forskrifter eller andre begrensninger for bruk av Tjenesten eller dens innhold.

 

2. GRATIS PRØVEPERIODE

2.1 Abonnementet ditt kan starte med en gratis prøveperiode av Tjenesten. Prøveperioden varer i fjorten (14) dager, eller som angitt på annen måte når du registrerer deg, og er ment som en måte å gi brukere mulighet til å prøve tjenesten én gang gratis før du forplikter deg til et månedlig abonnement.

2.2. Når du registrerer deg for en gratis prøveperiode, blir du automatisk overført til en månedlig abonnementsplan ved slutten av prøveperioden, med mindre du avslutter abonnementet på Tjenesten før den siste dagen i prøveperioden, i så fall vil du ikke bli belastet, og abonnementet ditt blir avsluttet.

2.3. Junior Media tilbyr brukeren en gratis prøveperiode. Dermed vil en Bruker som allerede har aktivert en gratis prøveperiode, bli blokkert fra å bruke flere prøveperioder i en periode på 24 måneder regnet fra dagen da prøveperioden utløp. Adgang til gratis prøveperiode bestemmes av Junior Media etter eget skjønn, og Junior Media kan begrense adgangen til en gratis prøveperiode for å forhindre misbruk og/eller brudd på Vilkårene. Junior Media forbeholder seg retten til å tilbakekalle eller avslutte en gratis prøveperiode hvis barnas.com, etter eget skjønn, fastslår at en Bruker ikke er kvalifisert. Brukeren kan ikke kombinere en gratis prøveperiode med andre tilbud gitt av Junior Media.

 

3. PRISER OG BETALING

3.1. Junior Media samarbeider med tredjeparts betalingstjenesteleverandører som alle dine betalinger vil bli gjort til.

3.2. Abonnement forhåndsbetales månedlig frem til Brukeren velger å si opp abonnementet. Ved månedlige innbetalinger belastes Brukeren en gang hver trettiende (30.) dag, fra den dato Brukeren aktiverer et abonnement, eller hvis abonnementet har startet med en gratis prøveperiode fra datoen for utløpet av en slik prøveperiode, med mindre abonnementet er sagt opp før dette. I noen tilfeller vil datoen for når Brukeren blir belastet forandre seg, for eksempel hvis det ikke er mulig å bekrefte gyldighetsdatoen på Brukerens kontokort.

3.3. Prisene vises på barnas.com. Alle priser er inkludert merverdiavgift (MVA). Betaling skjer med kreditt/debetkort eller annen betalingsmetode som barnas.com til enhver tid informerer Bruker om. Prisene kan variere avhengig av hvilken betalingsmetode som brukes. Hvis prisene varierer, vil Junior Media kommunisere dette på barnas.com i forbindelse med generell informasjon om priser.

* Enkeltlisens 99,- per måned defineres som 1 samtidigbrukere

* Familielisens 149- per måned defineres som inntil 3 samtidige brukere.

Alle priser er i norske kroner og vises inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet som avgifter, gebyr og leveringskostnader.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på barnas.com. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Skoler, bibliotek og institusjoner har egne tekniske løsninger og priser. Se Skole for mer info eller send e-post til info@barnas.com

 

3.4. Prisene inkluderer ikke datakommunikasjonskostnader eller gebyrer som Brukerens internett- eller telekommunikasjonsleverandør kan kreve i henhold til Brukerens avtale med en slik tjenesteleverandør.

3.5. Ved manglende betaling forbeholder Junior Media seg retten til å avslutte din tilgang til Tjenesten. Du kan reaktivere din tilgang til Tjenesten ved å kontakte barnas.com eller ved å sende e-post til info@barnas.com fra e-postadressen som er registrert på din konto.

 

4. AVBESTILLING

4.1. Når du registrerer deg som Bruker av Tjenesten har du rett til fjorten (14) dagers angrefrist i samsvar med angrefristloven. Angrefristen gjelder fra dato for registrering i Tjenesten, dato for den første betalingen for Tjenesten eller, dersom Brukeren har registrert seg via en gratis prøveperiode, fra dato for Brukernes første bruk av Tjenesten.

4.2. Hvis du begynner å lytte til/lese en lydbok/e-bok, eller bruke Tjenesten på annen måte, mister du retten til å kansellere kjøpet av Tjenesten i henhold til angrefristen nevnt i punkt 4.1 ovenfor. Oppsigelse av Tjenesten er i stedet underlagt punkt 5 nedenfor.

4.3. Hvis du vil avbryte tjenesten før angrefristen utløper, anbefaler vi at du informerer oss ved å bruke angrefristskjemaet på https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/skjema/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564, og send det fra e-postadressen som er registrert på din konto eller på annen måte for å varsle Junior media om at du vil avbryte kjøpet før angrefristen utløper.

4.4. Hvis du er belastet feil, vil du bli kreditert det belastede beløpet innen tretti (30) dager.

 

5. OPPSIGELSE

5.1. Med mindre du sier opp abonnementet på Tjenesten, fornyes det hver måned, på ubestemt tid eller så lenge Junior Media tilbyr Tjenesten. Tjenesten kan til enhver tid sies opp av Brukeren. For å si opp Tjenesten før en ny måned i abonnementet, må Brukeren si opp Tjenesten senest dagen før en ny månedlig periode begynner, ellers fortsetter abonnementet og du blir belastet for enda en måned før abonnementet avsluttes.

5.2. For å si opp abonnementet, vennligst gå til www.barnas.com og logg inn. Klikk på «Informasjon», “Min side” og velg “Avbryt” under «Mitt abonnement» og følg instruksjonene.

5.3. I tillegg forbeholder Junior Media seg retten til etter eget skjønn å si opp eller begrense din bruk av Tjenesten hvis du bryter disse Vilkårene eller ellers er involvert i (eller mistenkt for å være involvert i) ulovlig eller bedragersk bruk av Tjenesten.

 

6. BRUKERENS RETTIGHETER OG ANSVAR

6.1 Både innholdet i Tjenesten (bøkene) og rettighetene til innholdet tilhører Barnas.com eller tredjeparter. Kopiering, videresalg, deling av konto, markedsføring eller annen kommersiell bruk av innholdet er forbudt med mindre Kunden innhenter skriftlig forhåndssamtykke fra de respektive rettighetshaverne. Innholdet i Tjenesten kan bare anvendes på plattformer som Kunden eier eller leier og som er kompatible med det tekniske beskyttelsessystemet.
Kunden har bare lov til å tilegne seg tilgang til slikt innhold via mekanismer som er naturlig tilgjengelig via Tjenesten, og Kunden har ikke lov til å kopiere eller gjøre dette innholdet tilgjengelig utenfor Tjenesten.

6.2 Kunden forplikter seg til å overholde rettighetsbegrensningene som gjelder for Tjenestens innhold. Foruten at Kunden ikke skal kopiere eller offentliggjøre innhold fra Tjenesten, betyr dette at blant annet at Kunden ikke skal omgå tekniske mekanismer i Tjenesten som har som formål å beskytte innhold eller overdra brukernavn og passord til andre.

6.3 Abonnenten er ansvarlig for at opplysningene som ble oppgitt ved registrering er korrekte, samt at den oppgitte e-postadressen er korrekt og aktiv. Du er ansvarlig for å opprettholde kontroll over din konto for å hindre uønsket tilgang til Tjenesten, og forplikter deg til ikke å røpe ditt passord eller andre personlig informasjon som er knyttet til din konto, så lenge du abonnerer på Tjenesten.
Abonnenten har plikt til å endre sine personlige opplysninger hos barnas.com, f.eks. ved opprettelse av ny e-postadresse eller endring av mobiltelefonnummer.

6.4 Abonnenten har selv ansvaret for å oppdatere kortinformasjonen din hvis kredittkortet ditt utløper eller blir sperret. Det kan du gjøre ved å ta kontakt med oss på post@barnas.com. Ved mangelfulle eller utløpte kortopplysninger vil du i stedet motta en faktura på det skyldige beløpet. Mangelfulle kortopplysninger anses ikke som gyldig oppsigelse, og følgelig er du ansvarlig for beløp som ikke kan trekkes.

Join our mailing list.